Prisilno prezračevanje z rekuperacijo

Zakaj prisilno prezračevanje z rekuperacijo?

  • Nova okna zaradi energijske varčnosti tesnijo neprimerljivo bolj od starih.
  • Poleg zraka, ki ga potrebujemo za dihanje, se morajo zračiti tudi nebivalni prostori, sicer se zviša koncentracija hlapljivih snovi in vlage.
  • Stalna izmenjava zraka je zahtevana s predpisi.
  • Stalno odpiranje in zapiranje oken ni niti udobna niti ustrezna rešitev – zahteva neprestano prisotnost in pozornost uporabnikov, količino zamenjanega zraka je nemogoče kontrolirati, zrak je nefiltriran, mogoč je vstop mrčesa ….
  • Niti stalno odpiranje in zapiranje oken ne bi zraka odvajalo iz servisnih (“umazanih”) prostorov..

Razlogi za najbolj kakovostno prezračevanje – z rekuperacijo

  • Stalna temperature vhodnega zraka pomeni višjo kakovost bivanja.
  • Zrak se na vstopu v rekuperator prefiltrira in tako zagotavlja optimalne zdravstvene razmere.
  • Optimalna razporeditev volumnov dovodnega in odvodnega zraka po vseh prostorih.
  • Varčevanje z energijo.
  • Sistem centralnega prezračevanja z rekuperacijo je ob subvenciji Eko sklada in z možnostjo samogradnje lahko le malo dražji od drugih sistemov.